Azane / Hazane

Hazane Nalazi se na blagim padinama Miraj-brda, na kome je prevoj koji naselje vezuje sa Godusom navodno stari Srbi u ovom selu nisu bili cifcije predanje kaze da je neki vojvoda Petar iz Sekulara …