IZET

ČEMERNI ŽIVOT ĆAME LIČINA – SAMA SA BREMENOM OD 84 GODINE