CG DIJASPORA – ŠVAJCARSKE – ŠABOTIĆ: POMOGNIMO KAD JE NAJTEŽE U AKCIJI KOJU SMO POKRENULI