DELEGACIJA ISTOKA U PETNJICI, SA SASTANKA PORUČENO: PROMOVISATI IZGRADNJU TUNELA ROŽAJE-PEĆ