IZET

Dr. Fehratović u Skupštini zatražio uspostavu prekogranične autonomije Sandžaka