IZET

Dr. Zukorlić – Negiranje genocida sa državnog nivoa je za svaku osudu