Dr. Zukorlić – Neka Gradska uprava da plac, sagradit ćemo novi lokal Ramizu Dugopoljcu