Dr. Zukorlić o aferi sa doktoratima – Mora se raspakovati sve, da vidimo ko to dopušta plagijate