IZET

Džaferović:RS i Sandžak nisu isti. U Sandžaku su Bošnjaci autohtono stanovništvo, a entitet RS je nastao etničkim čišćenjem i genocidom