IZET

Gradska uprava, izgrađena na vakufu Ejub bega, još uvijek nije legalizovana