Hutba muftije Abdibegovića: Čovjekova prilagodljivost