INICIJATIVE RIFATA RASTODERA: FORMIRANJE ETNO MUZEJA KULA KRŠIĆA, ALIĐUNSKOG TEFERIČA I FONDACIJE ZA PUT BIOČA- PETNJICA -BOR-SAVINBOR-SRBIJA