IZET

ISKAZ DECE KOJU JE DROGIRAO PERICA D. – Dao nam je bombonu da budemo jaki kao Sunđer Bob