Kaderska senzacija u Minhenu – za nepuna 3 sata skupljeno preko 1 160 000 eura za izgradnju islamskog centra