KALICA:NAPUŠTENO SELO OD OPŠTINSKIH VLASTI KO U KOMUNISTIČKI VAKAT