LOVAČKO DRUŠTVO PETNJICA: ČIPOVANI I VAKCINISANI LOVAČKI PSI