IZET

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM: FIZIČKE PREPREKE SAVLADIVE UKOLIKO POSTOJI ŽELJA ZA USPJEHOM