MEHMED ADROVIĆ: “BUDUĆI LUGARU ZEIDE ŠKRIJELJU UTIČI NA MINISTRA DA OBEZBIJEDI GRIJANJE U ŠKOLI”