Muftija Kujević: Ni nova vlast u Crnoj Gori nije pokazala dovoljno poštovanja prema raziličitostima