NURKOVIĆ: U 2020. BIĆE GOTOVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PUT OD PODVADE – TRPEZI – KALAČE