IZET

OPŠTINA POZVALA GRAĐANE DA KORISTE MOTEL U CENTRU PETNJICE ZA RAZLIČITE NAMJENE