Opština Tutin kupuje materijal od firme pomoćnika predsjednika