PETNJICA: USVOJEN BUDŽET U IZNOSU OD 1.900 923 EURA