Plakat u Beranama nije uklonila komunalna, već ga je neko pocijepao