RADOVI NA BILJNOM POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA TEKU PLANIRANOM DINAMIKOM