REVIJA “BIHOR”: ČOVJEK MUDRE RIJEČI I SABURA – HAFIZ IBRAHIM EFENDIJA MEKIĆ