IZET

Sjeničanka Umihana Rašović-Kasumović izabrana za predsjednicu Lijeve partije distrikta Skane u Švedskoj