IZET

SPP PETNJICA POZVALA GRAĐANE BIHORA I DIJASPORU DA ZAJEDNO UNAPRIJEDE PETNJICU