IZET

SPP pokazala dokaze – Hot iznio netačne podatke, zaposleno 173, a ne 1700 radnika