IZET

Srpski mediji ne prestaju sa asimilacijom – Asmir, Amela i Elzan nisu Srbi