(VIDEO) FEHMO ŠKRIJELJ: DA U NJEMAČKOJ GRAĐANI SAMI POPRAVLJAJU STUBOVE ZA STRUJU, POHAPISLI BI IH