IZET

Vlada Srbije dala garancije za kredit kojim će se graditi gasovod do Sandžaka