ZAIM LIČINA: GDJE JE ZAVRŠIO NOVAC OD DONACIJA ZA MLJEKARU “ZORA”