IZET

Zakon jasan – Lokalna samouprava sprovodi mjere zaštite od požara