OO BS PETNJICA: VLADA DA ZAUSTAVI PROPADANJE PETNJICE, AKO TREBA I DA UVEDE PRINUDNU UPRAVU