Sredstvima iz Bejtu-l-mala realizirani brojni socijalno-humanitarni projekti u 2019. godini